# شانه

آشنائی با نام آوران قالی ایران-شیرین صور اسرافیل

    با مهندس شیرین صور اسرافیل نویسنده و پژوهشگر فرش دستباف ایران بیشتر آشنا شویم بیوگرافی مهندس شیرین صور اسرافیل نویسنده و پژوهشگر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

مقاله طرح ، نقش و رنگبندی قالی بلوچ خراسان نویسنده:عبدا.... احراری

طرح ، نقش و رنگبندی قالی بلوچ خراساننویسنده:عبدا.... احراری واژگان کلیدی: قالی بلوچ- طرح های قالی بلوچ- نقشمایه های قالی بلوچ- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید