طرح های قالی ایران

فرش ایرانی

تلفیقی
به مرور زمان طرحھایی از ترکیب و تلفیق دو یا چند طرح بوجود آمده است.
از گروھھای فرعی این گونه طرحھا می توان طرحھای شاخه پیچ ترنجدار، سلسله ای ترنج دار،
تلفیقی لچک ترنج، گلدانی بند اسلیمی، تلفیقی قاب فابی، تلفیقی دورنما، تلفیقی ترنجی دسته گل،
تلفیقی سبزی کار، تلفیقی ترنجدار، تلفیقی ترنجی کف ساده، تلفیقی لچک ترنج کف ساده، تلفیقی
لچک ترنج سبزی کار کف ساده وتلفیقی بندی دسته گل را نام برد.

/ 3 نظر / 86 بازدید
مهدی عسکری گراوند

عالی عالی عالی عالی خیلی قشنگه خوشم اومد ماشاالله

مهدی عسکری گراوند

[تعجب]چشمم درومد بخدا اگر میبینید دوباره ببافید مردم استفاده کنن[تعجب]

مهدی عسکری گراوند

خیلی آدم باید فکر کنه تا این در بیاد[رویا][متفکر]